Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
784

I C 601/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-12-29

Data publikacji: 2023-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 601/20 UZASADNIENIE wyroku z 2 grudnia 2021 roku L. S. wystąpił przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na jego rzecz kwoty 10.325 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania. Powódka wniosła o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że samochód powoda został w dniu 7 maja 2018 r. uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej u
Czytaj więcej»

I C 638/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 638/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: sekr. sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa B. P. przeciwko E. F. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie powodowej Gminy G. o eksmisję I nakazuje pozwanemu E. F. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu mieszkalnego p
Czytaj więcej»

I C 638/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 638/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 maja 2015 r. powódka B. P. wniosła o eksmisję jej ojczyma E. F. (1) z lokalu położonego w G. przy ul. (...) oraz o zwrot pieniędzy, według stanu na dzień 21 maja 2015 r., w kwocie 2.500 zł. W uzasadnieniu powódka wskazała, że jest najemcą ww. lokalu, przy czym zamieszkują w nim matka J. F. i pozwany. Matka i ojczym od 2014 r. są rozwiedzeni. Dochodzona pozwem kwota jest sumą nieopłaconych przez pozwanego kosztów utrzymania lokalu od kwietnia
Czytaj więcej»

I C 653/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 653/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto Protokolant: Magdalena Swół po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) w N. (Francja) Oddział w Polsce o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w N. (Francja) Oddział w Polsce na rzecz powoda R. D. kwotę 10.537,87 zł (dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem
Czytaj więcej»

I C 657/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 657/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant : starszy sekretarz sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Goleniowie na rozprawie 1.sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 60.000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych) 2.sprawy z powództwa M. M. , M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko (..
Czytaj więcej»

I C 653/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 653/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 stycznia 2014 roku R. D. wniósł o zasądzenie od M. K. oraz (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce kwoty 38.120,00 zł, a w tym kwoty 35.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.120,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o orzeczenie o kosztach procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 26 października 2013 r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzony
Czytaj więcej»

I C 685/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-02-24

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 685/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 24 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Aneta Iglewska-Wilczyńska Protokolant: Sandra Niedźwiedź po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 2 września 2020 roku w sprawie I C 685/20. sęd
Czytaj więcej»

I C 694/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 694/16 upr. POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. w Goleniowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w W. przeciwko D. A. , R. A. o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Powód złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prz
Czytaj więcej»

I C 703/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-04-13

Data publikacji: 2021-12-14

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 703/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 13 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: Paulina Tumidajewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2021 r. w G. sprawy z powództwa G. H. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 714/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ściśle określone procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter pomocniczy przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.
Sygn. akt I C 714/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 roku w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę 14.200,00 złotych ( słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/1
Czytaj więcej»