Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
814

I C 16/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ś. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w N. o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w N. na rzecz powoda K. Ś. kwotę 500,00 złotych (pięciuset złoty
Czytaj więcej»

I C 15/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: sekr. sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 10.10
Czytaj więcej»

I C 22/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 22/16 UZASADNIENIE Prokura Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł pozew przeciwko pozwanemu K. K. o zapłatę kwoty 10.335,72 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu nabytej w drodze umowy cesji wierzytelności przysługującej bankowi (...) S.A. (poprzednio (...) Bank S.A. ) z tytułu zawartej umowy bankowej nr (...) oraz kosztami procesu w wysokości 717 zł. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł
Czytaj więcej»

I C 27/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 27/14 upr UZASADNIENIE Powód K. S. (1) w pozwie z dnia 10 grudnia 2013 r. skierowanym przeciwko M. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 3.750 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 3.600 zł od dnia 03 września 2013 do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, iż jest właścicielem samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) . Na przełomie maja i czerwca 2012 r. pozwany, który prowadzi dział
Czytaj więcej»

I C 16/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 16/13 UZASADNIENIE Powód K. Ś. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa –Zakładowi Karnemu w N. , domagając się zapłaty kwoty 12.000 złotych zadośćuczynienia wskazując, ze jest pozbawiony możliwości uczestnictwa w mszach świętych i spotkaniach religijnych Arka. W piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. (k. 81) powód wniósł o zasądzenie 18 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia odpisu pisma, z tytułu zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał wskutek warunków sanitarno bytowy
Czytaj więcej»

I C 28/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 28/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w G. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda M. G. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w G. kwotę 2.
Czytaj więcej»

I C 28/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 28/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 grudnia 2013 r. (sprecyzowanym przez wyznaczonego z urzędu pełnomocnika w piśmie procesowym z dnia 12 czerwca 2014 r.) powód M. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w G. odszkodowania w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że jest osadzony w Zakładzie Karnym w G. , w dniu 1 grudnia 2013 r., oddziałowy zamknął metalowe drzwi, na których powód op
Czytaj więcej»

I C 7/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I C 7/13 UZASADNIENIE Powódka B. B. w dniu 27 grudnia 2012 r. złożyła pozew o eksmisję, a ostatecznie, po sprecyzowaniu pozwu w zakresie wydania nieruchomości - wniosła o nakazanie pozwanym Z. W. (1) , L. N. i P. W. , aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny nr (...) o pow. użytkowej 32,40 m 2 , znajdujący się w budynku nr ewid. 104 w miejscowości S. nr 39, na terenie działki (...) , obręb geodezyjny S. , gmina N. , stanowiący samodzielny lokal mieszkalny, będący wyłączną własnością p
Czytaj więcej»

I C 9/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 9/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 września powodowie E. B. i J. B. (1) wnieśli o zasądzenie od pozwanej I. S. na ich rzecz kwoty 23.814,00 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 1 lutego 2013 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłatami skarbowymi od pełnomocnictw. W uzasadnieniu pozwu wskazali, iż w dniu 17 lipca 2012 r. zawarli z pozwaną w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, umowę ustanowie
Czytaj więcej»

II K 1270/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2020-06-09

Data publikacji: 2022-09-12

trafność 100%

Sygn. akt II K 1270/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Krukar – Leśniak Protokolant: Anna Pietsch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9.06.2020 r. sprawy 1 K. R. (1) syna A. i J. z domu D. , ur. (...) w G. , karanego 2 K. D. syna R. i I. z domu N. , ur. (...) w G. , karanego oskarżonych o to, że : I w dniu 28 lipca 2019r w G. przy ul. (...) , około godziny 22:30 działając wsp
Czytaj więcej»