Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
719

I C 415/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2020-10-15

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 415/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2020r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Izbińska-Barcik po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020r. w Goleniowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. Z. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w N. o zapłatę I oddala powództwo; II przyznaje radcy prawnemu A. B. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 309 (trzystu dziewięciu) z
Czytaj więcej»

I C 419/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-06-30

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 419/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska-Wilczyńska Protokolant: Sandra Niedźwiedź po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2021 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko A. F. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. J. na rzecz pozwanej A. F. kwotę 1817 zł (tysiąca ośmiuset sie
Czytaj więcej»

I C 419/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-07-19

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 419/20 UZASADNIENIE B. J. wiózł o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania zawartej w dniu 19 maja 2016 r. pomiędzy M. P. i P. P. (1) a pozwaną A. F. nieruchomości o powierzchni 0,0799 ha położonej w N. przy ulicy (...) , dla której Sad (...) V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) Powód wskazał, że przysługuje mu w stosunku do jego dłużników solidarnych M. P. i P. P. (1) wymagalna wierzytelność w
Czytaj więcej»

I C 446/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 446/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 2 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: Natalia Zaremba po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko C. A. o zapłatę i o nakazanie oddala powództwo. SSR Patrycja Wojczuk
Czytaj więcej»

I C 599/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2019-08-08

Data publikacji: 2020-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przepis art 210par 1 ksh dotyczy wszelkich czynności prawnych pomiędzy członkiem zarządu, a samą spółką,a nie tylko związanych ze sprawowaną funkcją.
Sygnatura akt I C 599/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 8 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Gabriela Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. roszczenia z umowy pożyczki I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. T. na rzec pozwanej (...) spółki
Czytaj więcej»

I C 638/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 638/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: sekr. sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa B. P. przeciwko E. F. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie powodowej Gminy G. o eksmisję I nakazuje pozwanemu E. F. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu mieszkalnego p
Czytaj więcej»

I C 638/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 638/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 maja 2015 r. powódka B. P. wniosła o eksmisję jej ojczyma E. F. (1) z lokalu położonego w G. przy ul. (...) oraz o zwrot pieniędzy, według stanu na dzień 21 maja 2015 r., w kwocie 2.500 zł. W uzasadnieniu powódka wskazała, że jest najemcą ww. lokalu, przy czym zamieszkują w nim matka J. F. i pozwany. Matka i ojczym od 2014 r. są rozwiedzeni. Dochodzona pozwem kwota jest sumą nieopłaconych przez pozwanego kosztów utrzymania lokalu od kwietnia
Czytaj więcej»

I C 653/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 653/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto Protokolant: Magdalena Swół po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) w N. (Francja) Oddział w Polsce o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w N. (Francja) Oddział w Polsce na rzecz powoda R. D. kwotę 10.537,87 zł (dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem
Czytaj więcej»

I C 653/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 653/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 stycznia 2014 roku R. D. wniósł o zasądzenie od M. K. oraz (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce kwoty 38.120,00 zł, a w tym kwoty 35.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.120,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o orzeczenie o kosztach procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 26 października 2013 r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzony
Czytaj więcej»

I C 657/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 657/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant : starszy sekretarz sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Goleniowie na rozprawie 1.sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 60.000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych) 2.sprawy z powództwa M. M. , M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko (..
Czytaj więcej»