Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
639

I C 345/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 345/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko W. K. i R. K. o odszkodowanie, nakazanie i zakazanie I zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powoda B. B. kwotę 3.455,11 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złot
Czytaj więcej»

I C 356/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 356/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 listopada 2011 roku powód G. W. wniósł o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 2.464,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 listopada 2011 roku oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 27 czerwca 2011 roku kupił u pozwanej motorower marki W. (...) , rocznik 2011 za cenę 2.299 zł. Powód wnosił trzykrotnie reklamację i żadna z dokonanych napraw nie przyniosła oczekiwanych rezul
Czytaj więcej»

I C 372/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 372/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 listopada 2013 roku W. T. (1) i M. T. (1) wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 roku co do kwoty 24.729,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 5 maja 2011 roku do dnia 6 listopada 2013 roku tj. w kwocie 8.068,05 zł oraz kosztami procesu w kwocie 2.832 zł. Zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu po
Czytaj więcej»

I C 393/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 393/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Laura Leśko po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. w Goleniowie sprawy z powództwa T. S. i P. S. przeciwko Kołu (...) w N. o zapłatę I zasądza od pozwanego Koła (...) na rzecz powodów T. S. i P. S. solidarnie kwotę 302 zł (trzystu dwóch złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 k
Czytaj więcej»

I C 393/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 393/13 UZASADNIENIE T. S. i P. S. wnieśli pozew przeciwko Kołu (...) z siedzibą w N. nr 21, (...)-(...) M. domagając się zasądzenia kwoty 16 043 zł z odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tj. 16.04.2013r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, iż na należących do nich działkach nr (...) położonych w obrębie ewidencyjnym B. , gmina C. , pow. (...) , woj. (...) powstała szkoda wyrzą
Czytaj więcej»

I C 399/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powoda sprowadzało się do żądania od pozwanego zwrotu kosztów, jakie poniósł w związku z nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązania. Nie mogło więc tu znaleźć zastosowania roszczenie gwarancyjne, które sprowadza się do naprawy rzeczy, ewentualnie jej wymiany, czy zwrotu ceny. Podobnie zastosowania w niniejszej sprawie nie (...)
Sygn. akt: I C 399/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Laura Leśko po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa T. K. przeciwko I. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego I. P. na rzecz powoda T. K. kwotę 1 750 zł (tysiąca siedmiuset pięćdziesięciu złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 13 kwietnia 2011 roku do d
Czytaj więcej»

I C 399/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powoda sprowadzało się do żądania od pozwanego zwrotu kosztów, jakie poniósł w związku z nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązania. Nie mogło więc tu znaleźć zastosowania roszczenie gwarancyjne, które sprowadza się do naprawy rzeczy, ewentualnie jej wymiany, czy zwrotu ceny. Podobnie zastosowania w niniejszej sprawie nie (...)
Sygn. akt: I C 399/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 lipca 2011 r. T. K. wniósł przeciwko I. P. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa pozew o zapłatę kwoty 21.193,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 13 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, iż pozwany w wyniku zawartej pomiędzy stronami umowy zamontował w należącym do powoda samochodzi
Czytaj więcej»

I C 471/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2020-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 471/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: Sandra Niedźwiedź po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w N. o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w N. na rzecz powoda M. P. kwotę 1.000 zł (tysiąca zł
Czytaj więcej»

I C 551/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2017-01-02

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 551/16 POSTANOWIENIE Dnia 02 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie następującym P rzewodniczący : SSR Małgorzata Izbińska-Barcik po rozpoznaniu w dniu 02 stycznia 2017r. w Goleniowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. R. przeciwko Gminnej Spółdzielni (...) w M. o zobowiązanie do przeniesienia własności postanawia: odrzucić pozew. SSR Małgorzata Izbińska-Barcik UZASADNIENIE Powódka R. R. wniosła do tut. Sądu pozew przeciwko Gminnej Spółdz
Czytaj więcej»

I C 558/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2018-08-03

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 558/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Izbińska-Barcik Protokolant : Paulina Szcześniewicz po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I pozbawia wykonalności tytułu wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Biel
Czytaj więcej»